Ostatní technologie


Pro rekreační vozidla (RV) jsou důležité technologie k zajištění soběstačnosti elektrické energie. Do této skupiny patří zejména nástavbové (palubní) baterie, solární systémy, měnič napětí, regulátory a rozvody. Některé technologie mohou být již součástí základní nebo příplatkové výbavy RV. Některé je třeba doinstalovat.


V případech, kdy se svým RV budete pobývat i mimo kempy, jsou důležitou (nikoliv však standardní) výbavou solární systém a měnič napětí. Herbi byl vybaven jednou nástavbovou baterií 114 Ah, solárním systémem 140W s regulací, která je součástí řídicího panelu do výkonu 20A. Měnič napětí ve výbavě chybí. Osobně to považuji spíše za výhodu, protože si můžete vybrat vhodný měnič dle účelu a vlastních potřeb. Na výběr jsou velmi rozdílné výkony, kvalita a způsoby provedení. Vše výrazně ovlivňuje rozměry, hmotnost, účinnost a samozřejmě také cenu. Nízká cena zpravidla naznačuje čínský původ, špatnou kvalitu, účinnost i provedení.   


Měnič napětí by měl splňovat alespoň následující požadavky (seřazeny dle důležitosti):

1)      Požadovaný výkon v závislosti na předpokládaných spotřebičích, přičemž u kapacitních spotřebičů je potřeba počítat s rozběhovým proudovým rázem. Většina měničů umí absorbovat až dvojnásobný ráz po velmi krátkou dobu. Ani to ale nemusí u některých motorů stačit.

2)      Vyhlazená sinusovka. Nezaměňovat za "přizpůsobenou" sinusovku, která rozhodně není hladká.Některé přístroje se s hranatým průběhem sinusovky sice spokojí, ale čím více se průběh napětí liší od ideálního tvaru, tím větší jsou ztráty a samozřejmě horší účinnost.

3)      Pomaloběžný a tichý ventilátor, který se spouští a vypíná v závislosti na teplotě a zátěži. Ventilátor při svém běhu samozřejmě vytváří také ztrátový příkon.

4)      Vzdálené ovládání. I sebelepší měnič bude mít v zapnutém stavu trvalý nenulový příkon i bez zátěže, tedy bez připojeného spotřebiče. Je tedy potřeba ho vypínat kdykoliv jeho služby nepotřebujete. Když ho chcete umístit někam, kde nebude překážet a kde bude také trochu odhlučněn (nejlépe do pojistkové / řídicí skříně), pak je dost šikovné, když můžete použít externí ovládání.U mne nakonec zvítězil měnič Carspa PX700. Číslo udává výkon ve watech (W). Splňuje všechny výše uvedené body. Je možné pořídit i slabší verzi 500W nebo naopak výkonnější verzi  PX1200. Výkonnější verze je však téměř dvakrát dražší, ale hlavně těžší a rozměrnější. PX1200 by se do pojistkové skříně sice ještě vešel, ale jenom těsně. 700W stačí na dvě pomalé nabíječky pro elektrokola nebo jednu rychlo-nabíječku + jednu obyčejnou, tedy pomalou. Obyčejná nabíječka Bosch má příkon 1,2 A / 270W, rychlo-nabíječka 1,8 A, čemuž odpovídá příkon přibližně 400W. Dvě pomalé nabíječky pro baterie Bosch 500W odebírají přibližně 2,4A po dobu 6 hodin, tedy pokud jsou baterie úplně vybité. Zátěž 550W je tedy pro měnič 700W s dostatečnou rezervou. Kombinace pomalé nabíječky a rychlonabíječky s odběrem 670W je těsně pod výkonovým limitem měniče (700W max). Tuto spotřebu částečně pokryje 140W solární systém, který i za ne zcela ideálních slunečních podmínek je schopen dodávat alespoň 70W/hod, což při 14V odpovídá hodnotě cca 5A. Na tento výkon se lze celkem spolehnout. Při dobrém sluníčku výkon roste až o 50%. Jmenovitý výkon 140W je spíš teoretický než skutečný. Solární systém je tedy schopen průběžně (průměrně) pokrýt jenom desetinu potřebného příkonu pro prakticky téměř plný příkon i toho středního měniče napětí. Zbytek (600W) musí utáhnout nástavbové baterie.  Z uvedeného je zřejmé, že nejsilnější měnič 1200W ani nedává praktický smysl pro potřeby nabíjení baterií elektrokola, protože jeho plný příkon by bylo možné využívat jenom krátkodobě.  Proudová zátěž na baterie při příkonu 1200W je totiž enormní. Podělíme-li tento příkon hodnotou napětí 12V, dostaneme rovných 100A a to je pro baterie dost brutální zátěž, kterou vydrží jenom krátkodobě a lze předpokládat, že při takovém způsobu odběru její životnost předepsaného počtu cyklů také nedosáhne.  Dobíjení bike baterií je však dlouhodobý proces, a proto je mnohem výhodnější pomalejší a déletrvající zátěž. Zvýší se tím podíl solárního systému a zároveň nižší ampérová zátěž sníží tepelné ztráty a je výhodnější i pro životnost baterií.


Pořídil jsem tedy měnič Carspa PX se středním výkonem 700W a své teoretické výpočty ověřil testem. Prvním krokem byla instalace druhé nástavbové baterie a zvýšení celkové kapacity na 214 Ah (ampér-hodin). Druhým krokem byla instalace měniče do vozidla a přívodu proudu prostřednictvím přípojky a bateriového odpojovače. Baterii jsem zvolil trakční gelovou. Tyto baterie mají výrazně silnější elektrodové desky a snesou hlubší vybíjení. To se projevuje na jejich váze, rozměrech i ceně. Gelové baterie jsou vyšší a v provedení 100Ah se už nevejdou pod otočnou sedačku. Naštěstí jsou zcela uzavřené a lze jich umístit v libovolné poloze. Pod sedadlo se tedy gelovka společně s původní baterií vešla v poloze ležící jenom těsně, ale vešla se. Pro instalaci je potřeba odmontovat sedačku spolujezdce. Tuto operaci nechci provádět příliš často – a tak jsem se rozhodl pro instalaci vnější 12V přípojky/zásuvky. Ta je s baterií spojena přes odpojovač, pomocí kterého lze přerušit vedení k plusovému pólu baterií. Zásuvka, odpojovač i kabelové vedení musí být dimenzovány minimálně na příkon měniče, tj. 60A. Veškeré spoje musí být robustní, kvalitně utažené a zajištěné proti povolování. Důležitá je perfektní izolace plusových (červených) rozvodů a zejména ochrana v kovových prostupech proti případnému prodření izolace.  K měniči je dodáván jeden pár přípojných kabelů (červený a černý +/-) průřezu 16mm2 délky 50cm. Pro realizaci zásuvky a odpojovače jsem zakoupil ještě dva stejné páry vodičů. Výsledek můžete vidět na obrázcích.

Při zásahu do elektroinstalace je nutná vysoká pečlivost a pokud si nejste jisti, svěřte práci odborníkovi nebo si nechte udělat novou revizi. Škoda, že samotný španělský výrobce příliš pečlivostí neoplývá. Při sundání sedačky spolujezdce, která ukrývá nástavbovou baterii a zakládní rozvody jsem byl šokován nekvalitou dílenského provedení. Ostré konce samořezných šroubů trčících do prostoru s kabely. Neuspořádaná změť překřížených kabelů. Izolace v jednom místě již prodřená, také přiskřípnutá a tudíž nefunkční vyhřívací hadička od topení. A vrchol nakonec. Místo pro druhou baterii posloužilo jako úložiště mohutného a těžkého tažného oka, které se kvůli své setrvačné hmotnosti za jízdy pohybovalo a poškozovalo přítomné elektrické vodiče. Tak pitomý nápad může vymyslet jenom úplný trouba.


Testovací podmínky jsem zvolil tak, aby nebyly zcela ideální, protože takový stav se běžně nevyskytuje. Nástavbové baterie jsem nechal nabité jenom přibližně na 90% (12,8V). Testovací dny byly slunečné jenom s řídkou oblačností, ale Herbí byl umístěn na kraji lesíka, takže sluneční kolektory se dostaly ze stínu až v 11 hodin, tedy 2 hodiny po zahájení testu.  Nabíjel jsem dvě bike  baterie. Jedna baterie 500W nabíjená rychlonabíječkou Bosch měla malý zůstatek kapacity (jedna čárka), druhá baterie 700W nabíjená pomalou nabíječkou byla zcela prázdná.


Výhodou použitého měniče je panel s podrobnými údaji o průběhu odběru i stavu baterie. Vidíte okamžité napětí baterie, celkový příkon ve watech, výstupní napětí i proud. Celkový příkon obou nabíječek byl 670W a kolísal v rozmezí 2%. Tomu odpovídal odběr 2,9A, což při napětí 12V dává zátěž 56A na straně přívodu do měniče. Se započítáním tepelných ztrát měniče lze odhadnout zátěž až 60A. Z toho 6 až 10A poskytuje solární panel, zbytek musí dodat baterie. Při takové zátěži se napětí baterií rychle snížilo na 11,8V, později na 11,7V.  Po necelých 3 hodinách se nabila 500W bike baterie Bosch. Tím se výrazně zlepšila situace, protože odběr klesnul na necelých 300W (1,2A), což na straně přívodu znamenalo proudový pokles zátěže na 25A. Zároveň solární panel byl pod nejlepším slunečním svitem, takže odběr z baterií klesnul z původních 55A na pouhých 15-17A. Díky pomalé nabíječce se mohlo dokončit i nabíjení druhé bike baterie. Ta má ovšem 700W a její nabíjení probíhá opravdu dlouho – přes 7 hodin. Po ukončení testu byl zůstatek nástavbových baterií necelých 60%, což zejména pro trakční gelovou baterii není žádný problém. Kvůli dlouhému času nabíjení baterie s vyšší kapacitou bylo Slunce už nízko nad obzorem, a tak opětovné dobití nástavbových baterií pomocí solárního panelu již nebylo reálné. Výkon solárního panelu je velmi citlivý na sluneční podmínky i na úhel, pod kterým sluneční svit dopadá. Druhý den byl Herbi stále ve stínu dopoledního sluníčka, proto bylo příjemným zjištěním, že už ve 3 hodiny odpoledne se nástavbové baterie dobily na svoji původní hodnotu, tj. cca 90% kapacity.


Výsledky testu jsou zajímavé. Test potvrdil, že k nabíjení dvou bike baterií postačí kvalitní 700W měnič napětí. V případě použití pomalejších nabíječek zůstává dostatečná rezerva. Pomalejší a dlouhodobější nabíjení je výhodnější, protože umožní lepší spolupráci solárního panelu a sníží tak zátěž nástavbových baterií. Jestliže chcete pravidelně nabíjet dvě bike baterie o kapacitě 500W, potřebujete zvýšit celkovou kapacitu nástavbových baterií alespoň na 200Ah. S asistencí jednoho solárního panelu 140W a slunečného počasí můžete takto nabíjet bike baterie jednou za dva dny bez nutnosti připojení na externí zdroj proudu. Instalace druhého solárního panelu by situaci výrazně zlepšila. Výkon solárního systému by se zvýšil na 10-18A, což je přibližně polovina příkonu jedné dobíječky. Podstatné je také rychlejší doplnění kapacity nástavbových baterií i za horších slunečných podmínek. Pořízením druhé nástavbové baterie a druhého solárního panelu lze výrazně zlepšit nezávislost na cizích zdrojích elektrické energie a umožnit život s obytným elektrokolem i mimo kempy.

 

Jak používat obrazovou galerii

Obrázek zvětšíte, když kliknete myší na jeho miniaturu. Následně můžete kliknutím na okraje obrázku "nalistovat" detail sousedních obrázků. Případně použijte kurzorové klávesy. Ukončit prohlížení detailu je možné také klávesou ESC.

 

 

 

 Natěsnaný prostor pod sedačkou  Umístění měniče napětí do do technologické elektroskříně spolu s původním jističi a dobíječkou baterií.
 
Instalece přípojky stejnosměrného proudu, bateriového vypínače a externí ovládací konzole měniče napětí v dobře přístupném prostou nad spolujezdcem.